Trò chơi ấn - đẩy

Hoạt động trong giai đoạn 5-10 tháng của thai kỳ. Hoạt động nhằm: • Phát triển sự vận động cho thai nhi và kích thích sự phát triển não bộ. • Tăng cường sự nhận thức về khả năng phản hồi đáp lại các kích thích từ bên ngoài của thai nhi. • Nâng cao sự gắn kết tình cảm giữa cha mẹ và thai nhi.

Mua chương trình: 400.00 BIGOLD

Tư vấn chuyên gia

CÁC LĨNH VỰC KHÁC

Ngoài các chương trình chính để phát triển các lĩnh vực cá nhân của trẻ. VSK cũng xây dựng các chương trình hỗ trợ giúp trẻ sớm có được cảm nhận về thế giới xung quanh và thích thú khám phá về những hiện tượng, sự việc hằng ngày...

CÁC CHƯƠNG TRÌNH THAM KHẢO

Ngoài các chương trình chính để phát triển các lĩnh vực cá nhân của trẻ. VSK cũng xây dựng các chương trình hỗ trợ giúp trẻ sớm có được cảm nhận về thế giới xung quanh và thích thú khám phá về những hiện tượng, sự việc hằng ngày...