Tìm hiểu về mỹ thuật

Hoạt động trong giai đoạn 3-10 tháng của thai kỳ. Hoạt động nhằm: • Giúp bà bầu có thêm các kiến thức về mỹ thuật và truyền dạy cho thai nhi. • Tăng cường sự gắn kết giữa cha mẹ và thai nhi. • Giúp mẹ bầu có cảm giác thoải mái, hạnh phúc.

Mua chương trình: 400.00 BIGOLD

Tư vấn chuyên gia

CÁC LĨNH VỰC KHÁC

Ngoài các chương trình chính để phát triển các lĩnh vực cá nhân của trẻ. VSK cũng xây dựng các chương trình hỗ trợ giúp trẻ sớm có được cảm nhận về thế giới xung quanh và thích thú khám phá về những hiện tượng, sự việc hằng ngày...

CÁC CHƯƠNG TRÌNH THAM KHẢO

Ngoài các chương trình chính để phát triển các lĩnh vực cá nhân của trẻ. VSK cũng xây dựng các chương trình hỗ trợ giúp trẻ sớm có được cảm nhận về thế giới xung quanh và thích thú khám phá về những hiện tượng, sự việc hằng ngày...