Cảm nhận cái đẹp trong cuộc sống

Hoạt động thực hiện trong cả thai kỳ. Hoạt động nhằm: • Giúp thai phụ có được sự thoải mãi và thư giãn và tinh thần lạc quan, yêu đời. • Giúp thai phụ truyền đến thai nhi những cảm nhận về vẻ đẹp trong cuộc sống bên ngoài.

Mua chương trình: 400.00 BIGOLD

Tư vấn chuyên gia

CÁC LĨNH VỰC KHÁC

Ngoài các chương trình chính để phát triển các lĩnh vực cá nhân của trẻ. VSK cũng xây dựng các chương trình hỗ trợ giúp trẻ sớm có được cảm nhận về thế giới xung quanh và thích thú khám phá về những hiện tượng, sự việc hằng ngày...

CÁC CHƯƠNG TRÌNH THAM KHẢO

Ngoài các chương trình chính để phát triển các lĩnh vực cá nhân của trẻ. VSK cũng xây dựng các chương trình hỗ trợ giúp trẻ sớm có được cảm nhận về thế giới xung quanh và thích thú khám phá về những hiện tượng, sự việc hằng ngày...