Tìm hiểu về âm nhạc

Hoạt động trong cả thời gian thai kỳ. Hoạt động nhằm: • Tăng cường có thêm các kiến thức về âm nhạc cho người mẹ. • Giúp mẹ bầu có được tinh thần thoải mái, tâm hồn thanh tịnh và cảm xúc ổn định. • Tăng kết nối tình cảm giữa mẹ và thai nhi.

Mua chương trình: 400.00 BIGOLD

Tư vấn chuyên gia

CÁC LĨNH VỰC KHÁC

Ngoài các chương trình chính để phát triển các lĩnh vực cá nhân của trẻ. VSK cũng xây dựng các chương trình hỗ trợ giúp trẻ sớm có được cảm nhận về thế giới xung quanh và thích thú khám phá về những hiện tượng, sự việc hằng ngày...

CÁC CHƯƠNG TRÌNH THAM KHẢO

Ngoài các chương trình chính để phát triển các lĩnh vực cá nhân của trẻ. VSK cũng xây dựng các chương trình hỗ trợ giúp trẻ sớm có được cảm nhận về thế giới xung quanh và thích thú khám phá về những hiện tượng, sự việc hằng ngày...