Dán tranh collage

Hoạt động trong giai đoạn từ 8-36 tháng tuổi. Bài tập giúp bé: • Phát triển sự mẫn cảm, sáng tạo với nghệ thuật. • Phát triển xúc giác và sự khéo léo của đôi tay. • Tăng cường nhận thức về kết quả của hành động và nhận biết về tính chất của các vật.

Mua chương trình: 400.00 BIGOLD

Tư vấn chuyên gia

Các hoạt động khác

CÁC LĨNH VỰC KHÁC

Ngoài các chương trình chính để phát triển các lĩnh vực cá nhân của trẻ. VSK cũng xây dựng các chương trình hỗ trợ giúp trẻ sớm có được cảm nhận về thế giới xung quanh và thích thú khám phá về những hiện tượng, sự việc hằng ngày...

CÁC CHƯƠNG TRÌNH THAM KHẢO

Ngoài các chương trình chính để phát triển các lĩnh vực cá nhân của trẻ. VSK cũng xây dựng các chương trình hỗ trợ giúp trẻ sớm có được cảm nhận về thế giới xung quanh và thích thú khám phá về những hiện tượng, sự việc hằng ngày...