Tập uống nước bằng cốc

Hoạt động trong giai đoạn từ 6-12 tháng tuổi. Bài tập giúp bé: • Luyện tập khả năng uống nước bằng cốc và năng lực tự phục vụ. • Phát triển năng lực bắt chước các hoạt động của người lớn và thực hiện ngôn ngữ cử chỉ.

Mua chương trình: 400.00 BIGOLD

Tư vấn chuyên gia

Các hoạt động khác

CÁC LĨNH VỰC KHÁC

Ngoài các chương trình chính để phát triển các lĩnh vực cá nhân của trẻ. VSK cũng xây dựng các chương trình hỗ trợ giúp trẻ sớm có được cảm nhận về thế giới xung quanh và thích thú khám phá về những hiện tượng, sự việc hằng ngày...

CÁC CHƯƠNG TRÌNH THAM KHẢO

Ngoài các chương trình chính để phát triển các lĩnh vực cá nhân của trẻ. VSK cũng xây dựng các chương trình hỗ trợ giúp trẻ sớm có được cảm nhận về thế giới xung quanh và thích thú khám phá về những hiện tượng, sự việc hằng ngày...