Chơi với các chất liệu khác nhau

Hoạt động trong giai đoạn từ 3-6 tháng tuổi. Bài tập giúp bé: - Phát triển cảm giác về các chất liệu. - Phát triển khả năng với tay và cầm các đồ vật. - Phát triển năng lực hiểu ngôn ngữ và giao lưu tình cảm với cha mẹ.

Mua chương trình: 300.00 BIGOLD

Tư vấn chuyên gia

Các hoạt động khác

CÁC LĨNH VỰC KHÁC

Ngoài các chương trình chính để phát triển các lĩnh vực cá nhân của trẻ. VSK cũng xây dựng các chương trình hỗ trợ giúp trẻ sớm có được cảm nhận về thế giới xung quanh và thích thú khám phá về những hiện tượng, sự việc hằng ngày...

CÁC CHƯƠNG TRÌNH THAM KHẢO

Ngoài các chương trình chính để phát triển các lĩnh vực cá nhân của trẻ. VSK cũng xây dựng các chương trình hỗ trợ giúp trẻ sớm có được cảm nhận về thế giới xung quanh và thích thú khám phá về những hiện tượng, sự việc hằng ngày...