Dạy bé ngôn ngữ cử chỉ

Hoạt động trong giai đoạn từ 3-24 tháng. Bài tập giúp bé: - Kích thích thích phát triển thính giác kết hợp thị giác, tăng cường kết nối hai vùng bộ não. - Sử dụng ngôn ngữ cơ thể để giao tiếp khi chưa nói được. - Tăng cường liên kết, giao lưu tình cảm với cha mẹ.

Mua chương trình: 300.00 BIGOLD

Tư vấn chuyên gia

CÁC LĨNH VỰC KHÁC

Ngoài các chương trình chính để phát triển các lĩnh vực cá nhân của trẻ. VSK cũng xây dựng các chương trình hỗ trợ giúp trẻ sớm có được cảm nhận về thế giới xung quanh và thích thú khám phá về những hiện tượng, sự việc hằng ngày...

CÁC CHƯƠNG TRÌNH THAM KHẢO

Ngoài các chương trình chính để phát triển các lĩnh vực cá nhân của trẻ. VSK cũng xây dựng các chương trình hỗ trợ giúp trẻ sớm có được cảm nhận về thế giới xung quanh và thích thú khám phá về những hiện tượng, sự việc hằng ngày...