Tập cho bé đi bô

Hoạt động trong giai đoạn từ sơ sinh - 9 tháng tuổi. Bài tập giúp bé: - Phát triển phản xạ có điều kiện khi đi vệ sinh. - Tăng khả năng tự chủ động đại tiểu tiện của cơ thể. - Tăng cường giao lưu tình cảm với cha mẹ.

Mua chương trình: 300.00 BIGOLD

Tư vấn chuyên gia

CÁC LĨNH VỰC KHÁC

Ngoài các chương trình chính để phát triển các lĩnh vực cá nhân của trẻ. VSK cũng xây dựng các chương trình hỗ trợ giúp trẻ sớm có được cảm nhận về thế giới xung quanh và thích thú khám phá về những hiện tượng, sự việc hằng ngày...

CÁC CHƯƠNG TRÌNH THAM KHẢO

Ngoài các chương trình chính để phát triển các lĩnh vực cá nhân của trẻ. VSK cũng xây dựng các chương trình hỗ trợ giúp trẻ sớm có được cảm nhận về thế giới xung quanh và thích thú khám phá về những hiện tượng, sự việc hằng ngày...