Khám phá đôi tay

Hoạt động trong giai đoạn sơ sinh - 2 tháng tuổi. Bài tập giúp bé: - Phát triển khả năng đưa tay lên miệng, nhìn tay và nắm hai tay vào nhau. - Phát triển năng lực chú ý và khả năng phối hợp tay-mắt. - Kích thích phát triển xúc giác, thính giác.

Mua chương trình: 400.00 BIGOLD

Tư vấn chuyên gia

Các hoạt động khác

CÁC LĨNH VỰC KHÁC

Ngoài các chương trình chính để phát triển các lĩnh vực cá nhân của trẻ. VSK cũng xây dựng các chương trình hỗ trợ giúp trẻ sớm có được cảm nhận về thế giới xung quanh và thích thú khám phá về những hiện tượng, sự việc hằng ngày...

CÁC CHƯƠNG TRÌNH THAM KHẢO

Ngoài các chương trình chính để phát triển các lĩnh vực cá nhân của trẻ. VSK cũng xây dựng các chương trình hỗ trợ giúp trẻ sớm có được cảm nhận về thế giới xung quanh và thích thú khám phá về những hiện tượng, sự việc hằng ngày...