Nói chuyện với bé

Hoạt động trong giai đoạn sơ sinh - 1 tháng tuổi. Bài tập giúp bé: - Phát triển thính giác. - Phát triển tình cảm xã hội. - Tăng cường vốn từ vựng, bé có khả năng sớm biết nói. - Phát triển nhận thức quy tắc lắng nghe và hồi đáp trong giao tiếp.

Mua chương trình: 400.00 BIGOLD

Tư vấn chuyên gia

CÁC LĨNH VỰC KHÁC

Ngoài các chương trình chính để phát triển các lĩnh vực cá nhân của trẻ. VSK cũng xây dựng các chương trình hỗ trợ giúp trẻ sớm có được cảm nhận về thế giới xung quanh và thích thú khám phá về những hiện tượng, sự việc hằng ngày...

CÁC CHƯƠNG TRÌNH THAM KHẢO

Ngoài các chương trình chính để phát triển các lĩnh vực cá nhân của trẻ. VSK cũng xây dựng các chương trình hỗ trợ giúp trẻ sớm có được cảm nhận về thế giới xung quanh và thích thú khám phá về những hiện tượng, sự việc hằng ngày...