Chơi trống bỏi

Hoạt động trong giai đoạn 3-6 tháng tuổi. Bài tập giúp bé: - Phát triển khả năng chuyển vật từ tay này sang tay kia, kích thích sự phát triển và kết nối hai bán cầu não. - Tăng cường khả năng vận động tinh. - Phát triển thính giác, xúc giác và thị giác.

Mua chương trình: 300.00 BIGOLD

Tư vấn chuyên gia

Các hoạt động khác

CÁC LĨNH VỰC KHÁC

Ngoài các chương trình chính để phát triển các lĩnh vực cá nhân của trẻ. VSK cũng xây dựng các chương trình hỗ trợ giúp trẻ sớm có được cảm nhận về thế giới xung quanh và thích thú khám phá về những hiện tượng, sự việc hằng ngày...

CÁC CHƯƠNG TRÌNH THAM KHẢO

Ngoài các chương trình chính để phát triển các lĩnh vực cá nhân của trẻ. VSK cũng xây dựng các chương trình hỗ trợ giúp trẻ sớm có được cảm nhận về thế giới xung quanh và thích thú khám phá về những hiện tượng, sự việc hằng ngày...