Tập thể dục cho bé

Hoạt động trong giai đoạn sơ sinh - 12 tháng tuổi. Hoạt động này nhằm: - Tăng cường khả năng vận động. - Rèn luyện chức năng của các khớp chuẩn bị cho các hoạt động vận động về sau. - Tăng cường tình cảm thân thiết và sự gắn kết giữa cha mẹ và bé.

Mua chương trình: 300.00 BIGOLD

Tư vấn chuyên gia

CÁC LĨNH VỰC KHÁC

Ngoài các chương trình chính để phát triển các lĩnh vực cá nhân của trẻ. VSK cũng xây dựng các chương trình hỗ trợ giúp trẻ sớm có được cảm nhận về thế giới xung quanh và thích thú khám phá về những hiện tượng, sự việc hằng ngày...

CÁC CHƯƠNG TRÌNH THAM KHẢO

Ngoài các chương trình chính để phát triển các lĩnh vực cá nhân của trẻ. VSK cũng xây dựng các chương trình hỗ trợ giúp trẻ sớm có được cảm nhận về thế giới xung quanh và thích thú khám phá về những hiện tượng, sự việc hằng ngày...