Nằm sấp ngẩng đầu

Hoạt động trong giai đoạn sơ sinh - 2 tháng tuổi. Hoạt động "Nằm sấp ngẩng đầu" giúp bé: - Tăng cường cơ cổ, ngực và vai gáy. - Tăng khả năng ngẩng cao đầu một góc từ 45 - 90 độ. - Dễ dàng hơn trong việc nằm sấp và quay đầu từ bên này sang bên kia.

Mua chương trình: 400.00 BIGOLD

Tư vấn chuyên gia

CÁC LĨNH VỰC KHÁC

Ngoài các chương trình chính để phát triển các lĩnh vực cá nhân của trẻ. VSK cũng xây dựng các chương trình hỗ trợ giúp trẻ sớm có được cảm nhận về thế giới xung quanh và thích thú khám phá về những hiện tượng, sự việc hằng ngày...

CÁC CHƯƠNG TRÌNH THAM KHẢO

Ngoài các chương trình chính để phát triển các lĩnh vực cá nhân của trẻ. VSK cũng xây dựng các chương trình hỗ trợ giúp trẻ sớm có được cảm nhận về thế giới xung quanh và thích thú khám phá về những hiện tượng, sự việc hằng ngày...