Chương trình 10-12 tháng >

Tháng 12, tuần 2

Các bài tập cho bé trong tuần 2 của tháng thứ 12.

Cả bộ gồm 108 sách con tương đương với 0 tuần. Xem chi tiết

Mua cả chương trình: 300.00 BIGOLD

Tư vấn chuyên gia

Các hoạt động trong bộ sách

CÁC CHƯƠNG TRÌNH THAM KHẢO

Ngoài các chương trình chính để phát triển các lĩnh vực cá nhân của trẻ. VSK cũng xây dựng các chương trình hỗ trợ giúp trẻ sớm có được cảm nhận về thế giới xung quanh và thích thú khám phá về những hiện tượng, sự việc hằng ngày...