Chương trình 4-6 tháng >

4-6. Ngôn ngữ và tình cảm xã hội

Các hoạt động phát triển lĩnh vực ngôn ngữ và tình cảm xã hội cho trẻ trong giai đoạn 4-6 tháng tuổi như: Hiểu nghĩa từ, nhận biết chữ, dùng ngôn ngữ cơ thế, hiểu cảm xúc trên khuôn mặt và cách biểu đạt, hiểu khen ngợi và phê bình,...

Cả bộ gồm 0 sách con tương đương với 8 tuần. Xem chi tiết

Mua cả chương trình: 300.00 BIGOLD

Tư vấn chuyên gia

CÁC CHƯƠNG TRÌNH THAM KHẢO

Ngoài các chương trình chính để phát triển các lĩnh vực cá nhân của trẻ. VSK cũng xây dựng các chương trình hỗ trợ giúp trẻ sớm có được cảm nhận về thế giới xung quanh và thích thú khám phá về những hiện tượng, sự việc hằng ngày...