Chương trình 0-6 tháng >

Lịch hoạt động hàng ngày 0-6 tháng

Thời gian biểu gợi ý chi tiết từng ngày giai đoạn sơ sinh - 6 tháng tuổi.

Cả bộ gồm 0 sách con tương đương với 48 tuần. Xem chi tiết

Mua cả chương trình: 400.00 BIGOLD

Tư vấn chuyên gia

CÁC CHƯƠNG TRÌNH THAM KHẢO

Ngoài các chương trình chính để phát triển các lĩnh vực cá nhân của trẻ. VSK cũng xây dựng các chương trình hỗ trợ giúp trẻ sớm có được cảm nhận về thế giới xung quanh và thích thú khám phá về những hiện tượng, sự việc hằng ngày...