Giới thiệu về chương trình giáo dục sớm online

Chương trình Giáo dục sớm Online hướng dẫn cha mẹ thực hành từ thai giáo, sơ sinh cho tới khi bé 3 tuổi được nghiên cứu và xây dựng bởi các chuyên gia của Viện nghiên cứu giáo dục trẻ thông minh sớm VSK. Chương trình gồm hàng trăm hoạt động phát triển toàn diện cho bé với nhiều các lĩnh vực: vận động thô, vận động tinh, ngôn ngữ, nhận thức, giác quan, nghệ thuật và tình cảm xã hội.

HỆ THỐNG SẢN PHẨM