Hỏi: Nếu một tài khoản được dùng trên 3 thiết bị, tôi có thể chia sẻ cho người thân, bạn bè dùng chung có được không?

Trả lời:

Đăng ký nhận mail
Đăng ký nhận mail