Hỏi: Khi mua chương trình, tôi được báo là sẽ nhận được các tài liệu kèm theo. Vậy tôi cần làm gì để có thể tải các tài liệu đó?

Trả lời:

Đăng ký nhận mail
Đăng ký nhận mail