Hỏi: Tôi chưa biết chương trình thế nào nên muốn dùng thử có được không?

Trả lời: Ở trong chương trình Giáo dục sớm VSK có một số bài tập chúng tôi để miễn phí. Bạn có thể tải ứng dụng và sử dụng các bài tập miễn phí đó để tham khảo chương trình. 

Đăng ký nhận mail
Đăng ký nhận mail