Hỏi: Đã từng có hiệu quả rồi và hậu quả sẽ là gì? Đơn vị cung cấp đã gặp trường hợp nào phản tác dụng chưa?

Trả lời:

Hiện tại, chúng tôi chưa có phản hồi nào về hậu quả của sách cẩm nang Giáo dục sớm VSK. Chúng tôi sẽ luôn đồng hành để hỗ trợ, tư vấn cho các bố mẹ sử dụng phần mềm này để đạt được hiệu quả cao nhất.

Đăng ký nhận mail
Đăng ký nhận mail