Hỏi: Tôi kết hợp cả Giáo dục sớm VSK và các trường phái khác, có nên hay không và kết quả có đảm bảo ko?

Trả lời:

Các hoạt động trong chương trình chỉ là một số nhỏ trong số các hoạt động để phát triển cho trẻ, các cha mẹ hoàn toàn có thể chủ động đưa thêm vào lịch hoạt động của mình các hoạt động khác có trong các tài liệu nuôi dậy trẻ đáng tin cậy, hay thậm chí là các hoạt động mà cha mẹ tự sáng tạo ra. Tuy nhiên hãy theo dõi thật cẩn thận các phản ứng của bé với những hoạt động này để điều chỉnh phù hợp.

Đăng ký nhận mail
Đăng ký nhận mail