Hỏi: Có rất nhiều trường phái giáo dục sớm nếu tôi đang sử dụng Giáo dục sớm VSK mà chuyển sang cho con theo 1 trường phái khác thì có ảnh hưởng đến kết quả không?

Trả lời:

Giáo dục sớm VSK là phần mềm được dựa trên nguyên lý giáo dục sớm và được tổng hợp từ các phương pháp giáo dục sớm khác nhau trên thế giới. Vì vậy, bạn có thể yên tâm thực hiện và kiên trì theo các hoạt động trong sách cẩm nang Giáo dục sớm VSK. 

Đăng ký nhận mail
Đăng ký nhận mail