Hỏi: Nếu không cần thực hiện thì việc gián đoạn có làm chậm quá trình phát triển của trẻ hơn mong đợi?

Trả lời:

Việc phát triển của trẻ có nhiều giai đoạn khác nhau, mỗi giai đoạn lại có một tốc độ phát trển khác nhau. Nếu phải dừng lại các hoạt động, cha mẹ cũng không nên quá lo lắng về việc làm chậm lại quá trình phát triển của bé. Cha mẹ nên giúp bé nhanh chóng trở lại những bài tập trong chương trình và vui vẻ thực hiện cùng bé sau giai đoạn này.

Đăng ký nhận mail
Đăng ký nhận mail