Hỏi: Con tôi chỉ chú ý đến các thẻ hình, không chú ý đến thẻ chữ, tôi phải làm gì để cải thiện tình hình?

Trả lời:

Có rất nhiều cách để bé có thể chú ý đến thẻ chữ, bạn có thể tráo thẻ hình và thẻ chữ xen kẽ hoặc có thể tạo các trò chơi liên quan đến thẻ chữ, cùng con kể các câu chuyện mà nội dung có các từ trong thẻ chữ và nên cho con xem những chữ gắn liền với con trong cuộc sống hàng ngày trước.

Đăng ký nhận mail
Đăng ký nhận mail