Hỏi: Tôi có rất nhiều thẻ từ tự làm, tôi có thể sử dụng thẻ từ đó để dạy con không?

Trả lời:

Bạn hoàn toàn có thể sử dụng thẻ tự làm nếu thẻ của bạn có thể đảm bảo được các tiêu chuẩn như: Các hình ảnh trên thẻ phải lớn, rõ nét, chính xác và đơn hình, không có hình nền…

Đăng ký nhận mail
Đăng ký nhận mail