Hỏi: Tôi chỉ có thể tương tác với con vào buổi tối, bố cháu, ông bà cháu có thể thay tôi làm các hoạt động với con hay không?

Trả lời:

Nếu cha mẹ bận không thể tương tác với con có thể để ông bà hoặc người khác cùng làm các hoạt động với bé. Ngay cả khi có những người thay thế cha mẹ cũng rất quan trọng với bé trong quá trình hình thành tình cảm.

Đăng ký nhận mail
Đăng ký nhận mail