Hỏi: Tôi không có thời gian để thực hiện những hoạt động trên, có cách nào khác để tương tác với con như các dịch vụ không?

Trả lời:

Thực ra, để thực hiện các hoạt động không nhất thiết phải cố định khoảng thời gian nào đó trong ngày mà có thể xen kẽ các hoạt động trong sinh hoạt hàng ngày. Còn một cách khác, ở Viện nghiên cứu giáo dục trẻ thông minh sớm VSK chúng tôi có thêm dịch vụ giáo dục sớm tại gia đình. Các cha mẹ có thể thuê giáo viên của chúng tôi đến nhà dạy cho bé.

Đăng ký nhận mail
Đăng ký nhận mail