Hỏi: Các hoạt động trong cẩm nang liệu có quá sức đối với các con hay không?

Trả lời:

Nội dung nền tảng của Giáo dục sớm VSK là hệ thống sách cẩm nang giáo dục sớm từ cấp độ cơ bản đến chuyên sâu nhằm hướng dẫn cha mẹ chơi cùng bé với những hoạt động cụ thể, dễ dàng mà hiệu quả dựa trên các kết quả nghiên cứu ứng dụng về giáo dục sớm của Viện nghiên cứu giáo dục trẻ thông minh sớm VSK (VICER). Vì thế, bạn nên yên tâm tin tưởng vào chúng tôi và áp dụng các hoạt động một cách tích cực và thoải mái nhất.

Đăng ký nhận mail
Đăng ký nhận mail