Hỏi: Tôi cũng đã được biết đến nhiều phương pháp tương tự như thế này, có thể cho tôi biết là phương án của mình có gì khác với các phương pháp đó, cái hay của mình được thể hiện ở những điểm nào?

Trả lời:

Toàn bộ các bài tập, hoạt động có trong Giáo dục sớm VSK được Viện nghiên cứu giáo dục trẻ thông minh sớm VSK (gọi tắt là VICER) nghiên cứu và tổng hợp từ các phương pháp giáo dục sớm. Cùng với các bài tập và hoạt động đó, chúng tôi có đưa ra kế hoạch gợi ý cho các cha mẹ dạy cho bé theo từng ngày và đề xuất các học liệu đi kèm. Như vậy, bạn hoàn toàn tiết kiệm được rất nhiều thời gian để có thể chơi và thực hiện các bài tập với bé.

Đăng ký nhận mail
Đăng ký nhận mail