Hỏi: Những bài tập của sách cẩm nang đưa ra phải thực hiện bao nhiêu lần 1 ngày, tôi có thể tăng tần suất tập của bé để có hiệu quả cao hơn không?

Trả lời:

Trong mỗi bài tập hay hoạt động, chúng tôi đều có đưa ra khuyến nghị về thời gian và tần suất thực hiện với bé. Tuy nhiên, bạn có thể tăng hoặc giảm tần suất tập của bé miễn sao bé vui vẻ và hợp tác.

Đăng ký nhận mail
Đăng ký nhận mail