Hỏi: Sau khi có kết quả trên bé nhà tôi, tôi có thể chia sẻ những gì tôi biết với người khác hay không?

Trả lời:

Bạn có thể chia sẻ kết quả của bé với người khác, tuy nhiên mỗi bé có một khả năng và hứng thú với các hoạt động khác nhau, thế nên không thể áp dụng cứng nhắc từ bé này sang bé khác được. 

Đăng ký nhận mail
Đăng ký nhận mail