Hỏi: Tôi có thể sử dụng nhiều thẻ chữ để kích thích khả năng đọc của bé được nhanh hơn hay không?

Trả lời:

Tuy tráo thẻ là một hoạt động có nhiều tác dụng tốt đối với sự phát triển não bộ của bé, nhưng cha mẹ cũng cần lưu ý rằng các thẻ chữ, thẻ hình không phải là tất cả. Hơn nữa, với mỗi bé có sự hứng thú với thẻ khác nhau, có bé thích xem nhiều thẻ, nhưng có bé chỉ vài thẻ là chán. Ngoài việc sử dụng thẻ, cha mẹ có thể áp dụng các hoạt động khác nhau được gợi ý trong chương trình Giáo dục sớm VSK để cho trẻ được phát triển một cách toàn diện.

Đăng ký nhận mail
Đăng ký nhận mail