Hỏi: Sau khi kết thúc giai đoạn đang học, tôi có nên cho bé nghỉ một thời gian trước khi chuyển sang giai đoạn mới hay không?

Trả lời:

Sau khi bé đã kết thúc chương trình online dành cho bé từ 0 đến 6 tháng cha mẹ nên tiếp tục cho bé tham gia vào chương trình dành cho bé từ 6 đến 12 tháng. Việc tham gia nối tiếp các chương trình này làm cho bé có một chế độ sinh hoạt, vui chơi phù hơp với lứa tuổi và mức độ phát triển của bé.

Đăng ký nhận mail
Đăng ký nhận mail