Hỏi: Bé nhà tôi chậm về ngôn ngữ, tôi có thể tăng cường các bài tập phần ngôn ngữ hơn cho cháu so với các bài tập về lĩnh vực khác hay không?

Trả lời:

Nếu bạn chắc chắn bé bị chậm về ngôn ngữ, bạn nên quay lại thực hiện các bài tập về ngôn ngữ của giai đoạn trước. Thực hiện những hoạt động này thường xuyên và thoải mái sẽ mang lại những hiệu quả tốt trong việc phát triển ngôn ngữ của bé.

Đăng ký nhận mail
Đăng ký nhận mail