Hỏi: Nếu tôi ko thể sắp xếp đủ thời gian thì tôi có thể bỏ đi bài cẩm nang nào không?

Trả lời:

Trong lịch hoạt động gợi ý, mỗi lĩnh vực phát triển có một hoặc vài hoạt động để bạn thực hiện. Bạn có thể thực hiện các hoạt động tùy theo sự đáp ứng của bé và khả năng sắp xếp thời gian của mình. Bạn không nhất thiết phải thực hiện toàn bộ các hoạt động gợi ý trong ngày. Tuy nhiên, tối thiểu, với mỗi lĩnh vực, bạn nên lựa chọn một hoạt động  để con được phát triển toàn diện. Các hoạt động có sự lặp lại nhiều lần trong tuần nên được cha mẹ ưu tiên thực hiện bởi đó là các hoạt động quan trọng trong giai đoạn này.

Đăng ký nhận mail
Đăng ký nhận mail