Hỏi: Cho mình hỏi: Bé nhà m được gần 2 tháng nhưng khi tập "bài phản xạ bước đi" thì gót chân bé thường không chạm nền. và bé không có phản xạ giơ chân lên để tập bước. Vậy có nên hỗ trợ bé không? và nên tập bé như nào?

Trả lời:

Đăng ký nhận mail
Đăng ký nhận mail