Hỏi: 1 bigold là bao nhiêu tiền?

Trả lời: 1 bigold tương đương với 1000 VNĐ.


Ví dụ: Chương trình thai giáo trị giá 200 bigold tương đương với 200.000 VNĐ.
Đăng ký nhận mail
Đăng ký nhận mail