Hỏi: Sau bao nhiêu lâu dạy chữ thì con tôi sẽ biết đọc?

Trả lời:

Việc bao lâu bé biết đọc tùy thuộc vào hứng thú, khả năng của trẻ và tần suất trẻ được tiếp xúc với chữ.

Đăng ký nhận mail
Đăng ký nhận mail