Game tư duy | Game cho bé

Sokuban

Bạn hãy giúp chú bé đưa hết các thùng về vị trí. Trò chơi tư duy nổi tiếng của Nhật Bản với 100 bài. Nếu tự bạn vượt qua tất cả, bạn có IQ ngang với Einstein, Clinton đấy nhé!

Hãy sử dụng phím Trái, Phải, Trên, Dưới để điều khiển!

Hãy đăng nhập và thực hiện nhanh để ghi danh vào TOP SCORES bạn nhé!

BẮT ĐẦU
0:00
977b2
0
1
@
Bạn cần đăng nhập để bình luận!
Bình luận
1 - / bản ghi

Đăng ký nhận mail
Đăng ký nhận mail