Game tư duy | Game cho bé

Pikachu

Bạn hãy ăn hết các quân, bằng cách tìm ra 1 cặp giống nhau với đường đi giữa 2 con không quá 3 đoạn! Trò chơi Pikachu với 9 bài với độ khó tăng dần.

Hãy đăng nhập và thực hiện nhanh để ghi danh vào TOP SCORES bạn nhé!

Level: 1
Blood:10
Mark: 0
c7fd2
0
1
Bạn cần đăng nhập để bình luận!
Bình luận
1 - / bản ghi

Đăng ký nhận mail
Đăng ký nhận mail