Game tư duy | Game cho bé

Orbox

Trong trò chơi này, nhiệm vụ của bạn là tìm đường về cho chiếc hộp bí ẩn.
Hãy cẩn thận bạn nhé vì chỉ cần sai sót trong một bước đi thôi là bạn phải bắt đầu mọi thứ lại từ đầu.
Trò chơi gồm 15 level với độ khó tăng dần.

Hãy đăng nhập và thực hiện nhanh để ghi danh vào TOP SCORES bạn nhé!

BẮT ĐẦU
0:00
@
01494
0
1
Bạn cần đăng nhập để bình luận!
Bình luận
1 - / bản ghi

Đăng ký nhận mail
Đăng ký nhận mail