Game tư duy | Game cho bé

Dò mìn

Bạn hãy đoán xem mìn ở những vị trí nào trong các ô nhé!

Hãy sử dụng chuột phải để đánh dấu, chuột trái để mở ô!

Hãy đăng nhập và thực hiện nhanh để ghi danh vào TOP SCORES bạn nhé!

BẮT ĐẦU
0:00
ef72b
0
1
Bạn cần đăng nhập để bình luận!
Bình luận
1 - / bản ghi

Đăng ký nhận mail
Đăng ký nhận mail