Game tư duy | Game cho bé

FullHouse

Nhấp chuột vào một hình vuông trống để đánh dấu vị trí của bạn bắt đầu. Sau đó nhấp chuột vào hình vuông trống bất kỳ để di chuyển bóng theo hướng nằm ngang hoặc thẳng đứng.
Trò chơi kết thúc khi không có hình vuông nào còn trống.
Hãy thử sức với 30 level của trò chơi bạn nhé?

Hãy đăng nhập và thực hiện nhanh để ghi danh vào TOP SCORES bạn nhé!

BẮT ĐẦU
0:00
e3106
0
1
Bạn cần đăng nhập để bình luận!
Bình luận
1 - / bản ghi

Đăng ký nhận mail
Đăng ký nhận mail