Chia sẻ những vần thơ, câu chuyện, cách phát triển ngôn ngữ của trẻ một cách toàn diện
5 bài viết
0 lượt cảm ơn
Ngày tham gia: 12/05/2016

Chia sẻ về những chủ đề thường gặp nhất trong ngữ pháp tiếng anh

13/07/2016 07:18:17 | Lượt xem: 424 | Bình Luận: 0

Sau một thời gian miệt mài hoc ngu phap tieng anh mình có tổng hợp được 9 chủ đề ngữ pháp cơ bản và thường gặp nhất hi vọng nó sẽ giúp các bạn ôn luyện được kiến thức tốt nhất

Những chủ đề thường gặp trong ngữ pháp tiếng anh

Phân biệt sự khác nhau giữa nhóm từ (Phrase), với mệnh đề (Clause), và câu (Sentence).

Các dạng câu trong tiếng Anh: như câu đơn (Simple Sentence), câu ghép (Compound Sentence), câu phức (Complex Sentence), và câu điều kiện (Conditional).

Cách dùng động từ trong tiếng Anh tương ứng với các thời gian khác nhau (Verb Tense): Các bạn cần nắm vững thì hiện tại đơn giản (Present Simple) được sử dụng trong các trường hợp nào. Tương tự đối với thì quá khứ đơn giản (Past Simple) hoặc hiện tại hoàn thành (Perfect Tense)

Câu bị động (Passive Voice): Phân biệt câu chủ động (Positive) với câu bị động (Passive).

Dạng tính từ của động từ (Participle): Các bạn cần biết trường hợp nào thì sử dụng động tính từ hiện tại (Present participle) và khi nào thì dùng động tính từ quá khứ (Past participle). Ví dụ “interesting” với “interested”.

Dạng so sánh bằng, hơn, nhất đối với tính từ và trạng từ.

Từ loại (Parts of Speech): Danh từ (noun), động từ (Verb), tính từ (Adjective), trạng từ (Adverb), giới từ (Prepostion), đại từ (Pronoun), và từ nối (Conjunction).

Trong phần từ loại các bạn cần chú ý đến danh từ đếm được (Countable) và không đếm được (Uncountable) vì điều này cần để phân biệt dạng số ít và số nhiều của danh từ.

Sau khi học kỹ phần từ loại thì học đến cấu trúc câu cơ bản (Basic Sentence Pattern): Trong phần này các bạn nên nắm chắc thành phần câu như chủ ngữ (Subject), vị ngữ (Object), Bổ ngữ (Complement). Các dạng câu trúc cơ bản S-V, S-V-O, S-V-C

Nguồn: https://english4u.com.vn
Bạn cần đăng nhập để trả lời bài viết này
Đăng ký nhận mail
Đăng ký nhận mail