Chuyên gia: Lê Thanh Trang
Hiệu trưởng trường mầm non VSK

- Chuyên gia xây dựng chương trình giáo dục sớm cho trẻ 
- Chuyên gia thực nghiệm các chương trình giáo dục sớm trong môi trường mầm non và gia đình 
- Chuyên gia xây dựng các hoạt động – dự án dành cho trẻ lứa tuổi 0-6 
Chuyên gia Lê Thanh Trang, với kinh nghiệm làm việc trong môi trường chuẩn Montessori và quá trình tìm hiểu Giáo dục sớm tại Viện nghiên cứu giáo dục trẻ thông minh sớm VSK, hiện là người trực tiếp theo dõi và quản lý chất lượng giảng dạy cũng như quá trình áp dụng giáo dục sớm vào chương trình học của trường mầm non VSK.

Các chuyên gia khác

Đăng ký nhận mail
Đăng ký nhận mail