Chuyên gia: Hoàng Thúy Hằng
- Nguyên hiệu trưởng trường mầm non VSK.
- Chuyên gia Viện nghiên cứu giáo dục trẻ thông minh sớm VSK, chuyên gia xây dựng chương trình giáo dục sớm cho trẻ
- Chuyên gia thực nghiệm các chương trình giáo dục sớm trong môi trường trường mầm non và gia đình
- Chuyên gia xây dựng các hoạt động – dự án dành cho trẻ lứa tuổi 0-6 tuổi
- Kinh nghiệm nhiều năm hoạt động giảng dạy và  quản lý trong môi trường giáo dục mầm non quốc tế - H
ệ thống trường Liên hợp quốc UNIS, SIS...
 
Gắn bó và xây dựng trường mầm non VSK hơn 4 năm qua, chị dành rất nhiều tâm huyết nghiên cứu và thực nghiệm các chương trình giáo dục sớm ngay tại trường mầm non VSK, để từng bước hoàn thiện một chương trình mầm non Giáo dục sớm của Việt Nam. Chị cũng là người trực tiếp lên ý tưởng và chịu trách nhiệm chuyên môn cho các chương trình, dự án lớn về giáo dục sớm.


Các chuyên gia khác

Đăng ký nhận mail
Đăng ký nhận mail